วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-Local-newsข่าวแดนอิสาน

ร.13 พัน.2 แจกจ่ายน้ำให้ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ออกให้บริการแจกจ่ายน้ำ ตามโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง ให้กับประชาชน จำนวน 3 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวนาย เอนก พงษ์ปะเทพ , นาง อนงค์ พงษ์ปะเทพ และนาง อำพร โพธิ์ตะมี ในพื้นที่บ้านนาทาม ตำบลนากว้าง และบ้านโนนยาง ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสิ้น จำนวน 6,000 ลิตร เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การขาดแคลนน้ำอุปโภคของประชาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในห้วงฤดูแล้ง ตามนโยบายของกองทัพบก

จากการดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในครั้งนี้ ทำให้ผู้นำชุมชน ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ และประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกดีใจ พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่หน่วยทหาร ได้ให้ความช่วยเหลือในการแจกจ่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้
ข้อมูลภาพข่าว: ร.ต.กฤษฎา มณีใส #กรมทหารราบที่ 13