วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-Local-newsTransportationข่าวแดนอิสาน

บึงกาฬ เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 พร้อมแจกลูกอมให้ผู้ขับขี่รถ

ที่ จุดให้บริการทั่วไทยริมทางหลวงหมายเลข 212 สาย หนองกาย – บึงกาพ บริเวณหน้าวัดสามัคคีอุปถัมภ์หรือวัดภูกระแต อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ (29 ธ.ค.2566) นายนคร ศิริปริญญานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยมี นายสมจิต สุภาษิต ผอ.แขวงทางหลวงบึงกาฬ นายสมหวัง อารีย์เอื้อ หน.สำนักงานจังหวัด นายโสภณ เจริญพร หน.ปภ.บึงกาฬ นายพุทธสิทธิ์ จันทร์เต็ม ปชส.บึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดงานในครั้งนี้

นายนคร ศิริปริญญานันท์ รองผวจ.บึงกาฬ กล่าวว่าปัจจุบันการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลของประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ มีปริมาณเพิ่มขึ้นมาก ส่งผลให้เกิดการจราจรหนาแน่น ติดขัด และมีอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางเพิ่มสูงขึ้น การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง สร้างความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก การที่แขวงทางหลวงบึงกาฬ กรมทางหลวง ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก และปลอดภัยขึ้น เพื่อให้บริการและช่วยเหลือประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567 ตลอดเวลา 7 วัน จะช่วยอำนวยความสะดวก และลดการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่จังหวัดบึงกาพ และจังหวัดใกล้เคียง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนที่เดินทางได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมทั้งได้รับความพึงพอใจในการให้บริการที่ดี และต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้เสียสละและร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ขอให้การดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ในครั้งนี้ จงสัมฤทธิ์ผล ตามเป้าหมายทุกประการ

หลังจากพิธีเปิดงานเสร็จ รอง ผวจ.บึงกาฬและคณะได้ร่วมปล่อยขบวนรถหน่วยเคลื่อนที่เร็วของแขวงทางหลวงและหมวดการทางต่างๆ ออกปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแจกลูกอมให้ผู้ขับขี่รถที่ผ่านไปมาหน้าศูนย์ฯ ด้วยนโยบาย “เดินทางทั่วไทย คมนาคมสะดวก ปลอดภัย ใส่ใจให้บริการประชาชน” ภายใต้หัวข้อรณรงค์ ” เดินทางปลอดภัยตลอดปีใหม่ ใส่ใจกำลัง 3″ หมายความว่าขณะขับรถต้องใส่ใจตนเอง ใส่ใจผู้อื่น และใส่ใจประชาชน ในการขับรถบนทางสาธารณะนั่นเอง

ส่วนที่สถานีขนส่งจังหวัดบึงกาฬ นางแว่นฟ้า ทองศรี นายก.อบจ.บึงกาฬ พร้อมด้วยรองนายกฯ ได้เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 นี้ ตามคำขวัญที่ว่า “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” โดยมีพนักงานขับรถโดยสารและเจ้าหน้าที่ขนส่งร่วมเปิดงานในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว: นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี//บึงกาฬ