-ประชาสัมพันธ์

มีบุญมาบอก!! แก้วกาแฟพลาสติกแข็งก็มีค่า อย่าทิ้ง ร่วมบริจาคทำขาเทียมได้


         โรงพยาบาลราชวิถีี รับบริจาคแก้วกาแฟ (แก้วพลาสติกแข็งพื่อนำไปใช้ทำขาเทียัม) บริจาคที่ งานกายอุปกรณ์ กลุ่มงานวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ราชวิถี เลขที่2 ทุ่งพญาไท เขตราชวิถี กทม. 10400
#ชอบชอปบอกบุญ