วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-Local-newsข่าวแดนอิสานภารกิจทหาร

ร.13 เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนชายไทยสมัครใจรับใช้ชาติ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ได้จัดชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือนของหน่วย ลงพื้นที่บ้านโนนเดื่อ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อประชาสัมพันธ์ และแนะนำแนวทางการเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 ตามนโยบายของกองทัพบก โดยเข้าพบปะผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อประสานงานและพบปะเยาวชนในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำแนวทางในการสมัครคัดเลือก พร้อมทั้งแจ้งสิทธิ รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ที่จะได้รับหลังการสมัครเป็นทหาร ซึ่งอาชีพทหาร ถือเป็นอาชีพที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีความมั่นคง เป็นอาชีพทางเลือกหนึ่งที่มีความน่าสนใจ โดยการเข้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ ดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

จากการเข้าดำเนินการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ทำให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเข้าใจในขั้นตอนการสมัครฯ และพร้อมที่จะนำไปประชาสัมพันธ์ให้บุคคลอื่นได้รับทราบต่อไป
ข้อมูลภาพข่าว :ร.ต.กฤษฎา มณีใส #กรมทหารราบที่ 13