วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-eastern-newsจิตอาสา

กอ.รมน.ภาค 1นำคณะพคบ.รุ่น 12 ทำกิจกรรม CSR @บ้านครูจา

เมื่อวันที่ 15 ก.พ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด(บ้านครูจา) พล.ต.วิรัฏฐ์ วงษ์จันทร์ รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร(พคบ.) รุ่น 12 จำนวน 80 คน ร่วมทำกิจกรรม CSR ที่ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด(บ้านครูจา) ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี โดยหลักสูตรฯ มุ่งเน้นในเรื่องของความมั่นคงของประเทศ และการทำกิจกรรมในครั้งนี้ได้เล็งเห็นถึงเรื่องความเสมอภาคของคนในชาติ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จึงเป็นที่มาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรม CSR ที่เข้ามาทำให้กับบ้านครูจา ประกอบด้วย การปรับปรุงห้องน้ำและห้องอาบน้ำ ซ่อมแซมและปรับปรุงโรงเรือนเก็บอุปกรณ์ โรงอาหาร ทาสีโต๊ะ ซ่อมแซมทาสีรั้ว และปรับพื้นที่แปลงการเกษตรพร้อมต่อเติมระบบน้ำสำหรับแปลงเกษตร โดยสนับสนุนงบประมาณดำเนินการกว่าแสนบาท และได้รับการสนับสนุนกำลังพลในการทำงานจากชุดเครื่องมือช่าง มทบ.14 และกอ.รมน.จังหวัดชลบุรี โดยเริ่มเข้าพื้นที่ดำเนินการระหว่างวันที่ 4-13 กุมภาพันธ์ 2565 และดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบพื้นที่ให้บ้านครูจาเพื่อให้เด็กๆได้ใช้ประโยชน์ในวันนี้

นอกจากนี้ ทางคณะผู้เข้าอบรมฯ ยังนำอาหาร ขนม ไอศครีม มาเลี้ยงน้องๆ กว่า 50 ชีวิต ที่อยู่ในความดูแลของบ้านครูจาอีกด้วย ซึ่งเหล่านี้นำมาซึ่งความสุขของทั้งผู้รับและผู้ให้