วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-Local-newsข่าวแดนอิสาน

ชัยภูมิ Kick off เปิดศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพล โชว์ผลงานรวบแล้ว 2 ราย

ที่อาคารศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลาง จ.ชัยภูมิ ( 1 พ.ย.2566 ) นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สนธิกำลังร่วมทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภายในจังหวัด ทั้งหน่วยงานทหาร กอ.รมน. ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หน่วยงานเจ้าหน้าที่จาก ปปส.และ ปปง. ทำพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลประจำจังหวัดชัยภูมิ และปล่อยแถวสนธิกำลังที่บริเวณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เพื่อออกปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและการปราบปรามผู้มีอิทธิพลตามนโยบายรัฐบาล และ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านความมั่นคงภายในประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย ให้เกิดกับประเทศชาติ

นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า ในครั้งนี้ถือเป็นวันเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลประจำจังหวัดชัยภูมิ ขึ้นเป็นครั้งแรก ตามมาแผนบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ให้แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล และเพื่อให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ บรรลุวัตถุประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ก่อนหน้านี้ปลายเดือนที่ผ่านมา ชุดคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลประจำจังหวัดชัยภูมิ ได้มีการพบมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ลอตแรกรวม 3 ราย และได้ออกจัดชุดสนธิกำลังออกปฏิบัติการจับกุมได้แล้ว 2 ราย ที่กระทำผิดในฐานความผิดผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ และกลุ่มกระทำผิดด้านทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ในพื้นที่ ซึ่งอยู่ในข่ายมาตรการฐานความผิดใน 16 ฐานความผิดของกลุ่มผู้มีอิทธิพล ที่ขณะนี้เหลืออีก 1ราย อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการทางกฏหมายเพิ่มเติมโดยเร็วต่อไป รวมทั้งกลุ่มข้าราชการท้องถิ่นกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน หลังเกิดกรณีกำนันนก จะไม่ให้มีเกิดขึ้นในพื้นที่โดยเด็ดขาด จากนี้ไปทางศูนย์ปฏิบัติการร่วมจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลประจำจังหวัดชัยภูมิ จะเร่งดำเนินการขยายผลทั้งด้านการป้องกันและปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ให้หมดสิ้นโดยเร็วต่อไป

สำหรับกลุ่มฐานความผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวม 16 ฐานความผิด ประกอบด้วย กลุ่ม 1.นายทุนปล่อยเงินกู้ 2.ฮั้วประมูลงานราชการ 3.หักหัวคิวรถรับจ้าง 4.ขูดรีดผู้ประกอบการ 5.ลักลอบขนสินค้าหนีภาษี 6.เปิดบ่อนการพนัน รวมถึงการพนันออนไลน์ 7.ลักลอบการค้าประเวณีรวมถึงค้ามนุษย์ 8.ลักลอบนำคนเข้าออกประเทศโดยผิดกฎหมาย 9.ล่อลวงแรงงานไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย

10.แก๊งต้มตุ๋นนักท่องเที่ยว 11.มือปืนรับจ้าง 12.รับจ้างทวงหนี้ด้วยการข่มขู่ใช้กำลัง 13.ลักลอบค้าอาวุธสงคราม/ปืนเถื่อน 14.บุกรุกที่ดินสาธารณะ/ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 15.เรียกรับผลประโยชน์บนเส้นทางหลวงสาธารณะ และ 16.ผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ที่จากนี้ไปจะมีบทลงโทษรุนแรงและหนักเพิ่มขึ้นด้วย.
ภาพ/ข่าว : มัฆวาน วรรณกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาคชัยภูมิ