วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-Local-news

เพชรบูรณ์ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

เพชรบูรณ์ (9 สิงหาคม พ.ศ.2566) เมื่อเวลา 10.09 น.สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองแต้ว หมู่ที่ 14 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 200,009 ตัว ประกอบด้วยปลายี่สกเทศ จำนวน 70,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง จำนวน 70,000 ตัว ปลาบ้า จำนวน 60,000 ตัว และปลาบึก จำนวน 9 ตัว โดย นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ เป็นประธานในพิธี และว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน และประชาชนจิตอาอาสา ร่วมกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร เพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น รวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ

พร้อมนี้ได้มอบใบรับรองตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว ให้แก่ นางบุญธรรม แสนภูมิ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารปลอดสารพิษ มอบใบรับรองมาตรฐาน มกษ.7436-2563 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคให้กับ นางสาวรจนา สอนชา และมอบใบรับรองการปฏิบัติการทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จีเอพี) ให้แก่เกษตรกรจำนวน 4 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อผลิตสินค้าสัตว์น้ำปลอดภัยสู่ผู้บริโภค