-ประชาสัมพันธ์

ปราสาทสัจธรรม พัทยา ขอเชิญร่วม พิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9

ขอเชิญร่วม พิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ปราสาทสัจธรรม วันที่ 5-9 ธันวาคม 2562 โดยมีกำหนดงานดังนี้

วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562

เวลา 08.00 น. บรรพชาสามเณร 400 รูป โดย พระครูสุนทร รัตนาภิรม เจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖๒

เวลา 06.30 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงม์ สามเณร 500 รูป

เวลา 09.20 น. พิธีทางศาสนาพุทธ

เวลา 10.20 น. พิธีทางศาสนาคริสต์

เวลา 10.40 น. พิธีทางศาสนาอิสลาม

เวลา 11.20 น. พิธีทางศาสนาชิกข์

เวลา 11.50 น. พิธีทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

และไนช่วงบ่าย การแสดงหาดูยากจาก 5 ศาสนา บูธนิทรรศการ

ขอเรียนเชิญร่วมงานเป็นเจ้าภาพและร่วมออกโรงทานในวันเวลา ดังกล่าว
หมายเหตุ แต่งกายสุภพ สีเหลือง และสีสุภาพ หรือชุดฟอร์มของหน่วยงานต่างๆ
ติดต่อสอบถาม 081-8461966,081-8623603 090-9595980,086-3431765,081-3508707