วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-Healthyknowledge

กรุงเทพโพลเผยผลสำรวจ คนไทยกังวลวิกฤติฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ปลูกต้นไม้ช่วยลดมลพิษ

จากการที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศไทยขณะนี้ กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงสำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง “PM 2.5 เกินมาตรฐาน วิกฤตการณ์ที่คนไทยต้องเผชิญ” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,071 คน ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2566 พบว่า
📌 ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 53.6 มีความกังวลมากถึงมากที่สุดว่าสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในขณะนี้จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว ขณะที่ร้อยละ 46.4 มีความกังวลน้อยถึงน้อยที่สุด
📌 เมื่อถามว่าตัวท่านหรือคนในครอบครัว ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างไรบ้าง พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 57.8 มีอาการไอ แสบคอ รองลงมาร้อยละ 51.6 มีอาการจาม มีน้ำมูก เลือดกำเดาไหล และร้อยละ 31.3 มีอาการแสบตา คันตา ตาแดง
📌 ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 88.1 เลือกใช้วิธีป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 รองลงมาร้อยละ 32.4 ระบุว่าไม่ออกนอกบ้านถ้าไม่จำเป็น และร้อยละ 26.9 ระบุว่าหลีกเสี่ยง/งดไปในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูง
📌 ส่วนมาตรการการบริหารจัดการฝุ่น PM 2.5 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีนั้น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.6 ระบุว่าควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ต้นเหตุจริง ๆ รองลงมาร้อยละ 52.6 ระบุว่า ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่กระทำการเผาในที่โล่งแจ้ง และร้อยละ 46.1 ระบุว่าควรตรวจสอบโรงงานที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองหากเกินมาตรฐาน
📌 สุดท้ายเมื่อถามว่า ตัวท่านเองจะสามารถช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างไรบ้าง ประชาชนร้อยละ 50.0 ระบุว่าจะปลูกต้นไม้ช่วยลดมลพิษ รองลงมาร้อยละ 48.4 ระบุว่าจะร่วมมือกับทางการงดเผาในพื้นที่การเกษตรและในที่โล่งแจ้ง ร้อยละ 29.9 ระบุว่าจะช่วยโพสต์/แชร์ ความรู้และอันตรายที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 ร้อยละ32.8 เช็คสภาพรถเพิ่อลดควันดำ และที่น่าสนใจคือ ร้อยละ 7.3 ระบุ เลิกบุหรี่
📌 สำหรับผลการสำรวจ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้