วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-Local-newsข่าวแดนอิสาน

กรมทหารราบที่ 13 เยี่ยมเยียน-มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค แก่ทหารผ่านศึกของหน่วย

อุดรธานี (31 มกราคม 2567) พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหาราบที่ 13 มอบหมายให้ พันตรี ปรวุฒิ นิติพจนานนท์ พร้อมด้วยนายทหารของหน่วย เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับชมรมทหารกองหนุนกรมทหารราบที่ 13 ซึ่งเป็นทหารผ่านศึก โดยได้ร่วมกับ นส.ณัฏฐา ประเทืองบูลย์ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตอุดรธานี และชมรมทหารกองหนุน กรมทหารราบที่ 13 เข้าพบปะเยี่ยมเยือน ร้อยเอก นิคม บุรีสูงเนิน และจ่าสิบเอก สุวิทย์ แก้วไกลตา ทหารผ่านศึกของหน่วย ในตำบลบ้านหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ พบปะเยี่ยมเยียน สอบถามชีวิตความเป็นอยู่

ในโอกาสนี้ได้มอบผ้าห่มกันหนาว และสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กับทหารผ่านศึกของหน่วย เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นการช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย รวมถึงให้ทหารกองหนุน/ทหารผ่านศึกเป็นกลุ่มมวลชน ในการสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของหน่วยได้อีกทางหนึ่งด้วย

จากการเข้าพบปะทหารผ่านศึกในครั้งนี้ ทำให้ทหารผ่านศึกและครอบครัว มีความรู้สึกดีใจที่หน่วยได้ให้ความสำคัญ และทำให้ทหารผ่านศึกมีขวัญและกำลังใจในการทำความดี และพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพบกต่อไป
ข้อมูลภาพข่าว : ร.ต.กฤษฎา มณีใส #กรมทหารราบที่ 13