วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-covidnewsHealthy

อปท.เฮ! รัฐบาลยอมปลดล็อคท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด – ๑๙ ดังนี้