วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-Local-newsข่าวแดนอิสาน

ร.13 พัน.3 ช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอเพ็ญ

อุดรธานี (27 มีนาคม 2567) พันโท ยุทธศักดิ์ ช่างบุ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 จัดกำลังพลชุดช่าง และกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับผู้นำชุมชนสำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชน และสถานศึกษา ที่ได้รับความเสียจากพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยได้ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยเบื้องต้น ณ บ้านดงปอ ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของหน่วย โดยมีสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหาย บ้านเรือนประชาชนเสียหายปานกลาง จำนวน 3 หลัง และบ้านเรือนประชาชนเสียหายเล็กน้อย จำนวน 12 หลัง หน่วยจึงจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชน

จากการที่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ ทำให้เจ้าของบ้านพร้อมผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกปลาบปลื้มใจ และได้กล่าวขอบคุณที่หน่วยทหารจัดกำลังพลเข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้

cr: ข้อมูลภาพข่าว ร.ต.กฤษฎา มณีใส/ กรมทหารราบที่ 13