วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-LIFESTYLEชุมชน-สังคมพม.

พม. น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จย่า” เชิญชมนิทรรศการ “123 ปี สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า”

ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ (18 ต.ค.2566) เวลา 14.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “123 ปี สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า” โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. เข้าร่วมงาน

นายวราวุธ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 123 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) จึงได้จัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “123 ปี สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า” เป็นการเทิดทูนและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงอุทิศพระวรกายและเวลาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ถือเป็นแบบอย่างที่ข้าราชการและประชาชนทั่วไปควรยึดถือและนำไปปฏิบัติเพื่อสังคมส่วนรวม

นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ กระทรวง พม. ได้จัดนิทรรศการ “123 ปี สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า” เพื่อถ่ายทอดพระราชประวัติและเล่าเรื่องราวของสมเด็จย่า ภายใต้ 4 แนวคิด ประกอบด้วย 1) สมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงปวงสยามพระทัยงามห่วงใยราษฎรบนพื้นที่สูง 2) พระเมตตามากล้นมิลืมเลือนเสด็จเยือนชาวนิคมให้ร่มเย็น 3) ธ เสด็จค้ำจุนศาสนาทรงรักษาอุปถัมภ์พระธรรมจาริก และ 4) พระปรีชาสามารถมากล้นทั่วโลกล้วนแซ่ซ้องสรรเสริญ นอกจากนี้ ยังมี Hightlight สำคัญ คือ การนำสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์มาจัดแสดงให้ได้ชมอย่างใกล้ชิด พร้อมนิทรรศการภาพเมื่อครั้งสมเด็จย่าเสด็จเยือนหน่วยงานของกระทรวง พม.

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ “123 ปี สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า” ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #กระทรวงพม #รมวพม #รับฟังทำจริง