วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
สภาพอากาศ

โปรดดูแลสุขภาพให้ดี..สัปดาห์นี้ ลมหนาวพัดมาเยือนเหนือ-อิสานอีกระลอก

         กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายสภาพอากาศ ดังนี้ ในช่วงวันที่ 13-14 ม.ค.63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศหนาวเย็น ในขณะที่ลมตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่

          ส่วนในช่วงวันที่ 15 – 16 ม.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศอุ่นขึ้นเล็กน้อย และในช่วงวันที่ 17 – 19 ม.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลง ประกอบกับลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดความหนาวเย็นจากเทือกเขาทิเบตเข้าปกคลุมภาคเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลง ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่างมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้น