วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-สภาพอากาศ

แผ่นดินไหวใหญ่ที่ลาว อาฟเตอร์ช็อคตามหลังเพียบ สะเทือนถึงไทย

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 21 พ.ย.2562 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเรื่อง แผ่นดินไหวที่ประเทศลาว ดังนี้

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

เรื่อง แผ่นดินไหวที่ ประเทศลาว

เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 04.03 น. เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลาง

อยู่บริเวณ ประเทลาว ทีละติจูด 19.42 องศาเหนือ ลองจิจูด 101.33 องศาตะวันออก ขนาด 5.9

ความลึก 5 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บนน้ำชัง ต.ซุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

ประมาณ 19 กิโลเมตร รู้สึกสั่นไหวบริ้เวณ จ.นำน จ.พะเยา จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.ลำปาง จ.เลย

หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโตยด่วนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 04.17 น.

(ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

(สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์)

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

              จากนั้นได้เกิดอาฟเตอร์ช็อคตามมาอีกร่วมสิบครั้ง ขนาดตั้งแต่ 2.7-4.8 รวมถึงเกิดแผ่นดินไหวที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เมื่อเวลา 09.23.58 น.ตามเวลาประเทศไทย ความแรงขนาด 3.8 จุดศูนย์กลางอยู่ที่ ละติจูด 19.435 องศาเหนือ ลองติจูด101.174องศาตะวันออก ลึก 8 กม.เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย