+ภาพข่าว

คณะแพทยศาสตร์ สจล. เปิดตัว AIEMS คัดกรองป่วยฉุกเฉินเพียง 1 นาที

สจล. ฉลองครบรอบ 60 ปี สจล. โชว์ เอไอฟังเสียงคัดกรองป่วยฉุกเฉิน (AI Assistive Platform for Emergency Medical Service : AIEMS) คัดกรองผู้ป่วยจากสัญญาณเสียงพูด พร้อมแบ่งเป็น 3 ระดับสี ได้แก่ สีแดงผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สีเหลืองผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน และสีเขียวผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง รองรับ 25 กลุ่มอาการโรคฉุกเฉิน