+eastern-newsLocal-news

เสริมความรู้จัดการพืชผักหลังการเก็บเกี่ยวและการบรรจุถุง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ บริษัทสุวรรณชาต จำกัด จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการพืชผักหลังการเก็บเกี่ยวและการบรรจุถุงเพื่อวางจำหน่าย ณ ร้านโกลเด้น เพลส สาขาฉะเชิงเทรา โดยวิทยากรจากบริษัทสุวรรณชาด จำกัด โดยมีกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ร่วมรับฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าอินทรีย์ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปพืชผักและสมุนไพร ณ สวนสิริวัฎ 193/1หมู่ 3 ต.บ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562


#ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ #เกษตรอินทรีย์ PGS