+ภาพข่าว

มูลนิธิซิตี้ ร่วมยูเอ็นดีพี จัดเวิร์กช็อป “ยูธ โคแล็บ ประเทศไทย 2562”

                กรุงเทพฯ (13 พฤศจิกายน 2562) ที่สมูทไลฟ์ ทาวเวอร์ ถนนสาธรเหนือ นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย และตัวแทนมูลนิธิซิตี้ และ มร. เรโน เมเยอร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ร่วมเปิดงาน “ยูธ โคแล็บ ประเทศไทย 2562” เปิดพื้นที่ส่งเสริมศักยภาพ โอกาส และทุนทรัพย์ให้กับเยาวชนไทย ในการร่วมแก้ไขปัญหาสั่งคมอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างสรรค์ไอเดียนวัตกรรม และองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม คลายปมปัญหาสังคม ภายใต้หัวข้อ “เคารพความแตกต่าง เปิดรับความหลากหลาย” สะท้อนความมุ่งมั่นของเยาวชนไทย ที่ต้องการนำความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาประเทศในอนาคต เมื่อเร็วๆ นี้