วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

เออาร์ไอพี จัด THE THAILAND e-TAX SYMPOSIUM 2019 ขับเคลื่อนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 และ National e-Payment สนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร เพื่อนำประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ ได้จัดงาน “THE THAILAND e-TAX SYMPOSIUM 2019” โดยได้รับความร่วมมือจากกรมสรรพากร และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเวทีให้ความรู้และไขข้อสงสัยเกี่ยวกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเห็นความสำคัญในการนำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

โดยมี ขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร กรมสรรพากร และ สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมเป็นประธานและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วยการเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจจากภาคธุรกิจ และบูทให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อใช้งานระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร