วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

ก.แรงงาน จับมือ ห้างตั้งอั่วเส็ง ธนบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 กระทรวงแรงงานได้ร่วมกับ บริษัท สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด สาขาธนบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 8 ณ ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด สาขาธนบุรี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี นายมนัส รณกรกิจอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายจัดซื้อ และปฏิบัติการ บริษัท สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ทั้งนี้ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กระทรวงแรงงานจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนในการจัดกิจกรรม เพื่อร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง และประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการจัดหาโลหิตให้สภากาชาดไทย ในการนำโลหิตไปช่วยเหลือประชาชนและพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ประสบอันตรายจากการทำงาน ตลอดจนเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานประกิจการและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความเสียสละและร่วมกันทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยหัวใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 จากเป้าหมาย 15 ครั้ง ณ กระทรวงแรงงาน หน่วยงานของรัฐ และสถานประกอบกิจการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างเดือน พ.ค.62 – เม.ย.63 เพื่อเป็นการสนองพระปฐมบรมราชโองการและพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยการสนับสนุนการจัดหาโลหิตให้สภากาชาดไทยในการนำโลหิตไปช่วยเหลือประชาชนตลอดจนพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ประสบอันตรายจากการทำงาน และเป็นการส่งเสริมรณรงค์ให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความเสียสละและการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของทุกคน ซึ่งได้รับความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนด้วยดีจากสถานประกอบกิจการ และสภากาชาดไทย ทั้งนี้ จากผลการดำเนินการ 7 ครั้งที่ผ่านมา พบว่า มีผู้มาลงทะเบียน 1,870 คน ได้โลหิต 1,625 ยูนิต คิดเป็น 650,000 ซีซี