วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
+Local-newsข่าวแดนอิสาน

‘หม่อมเต่า’มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.ร้อยเอ็ด

        ร้อยเอ็ด (7 ก.ย.62) หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายดวงฤทธ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ ลงพื้นที่พบปะประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยจำนวน 500 คน ณ ถนนพนังบ้านมะแว ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ให้การต้อนรับ มีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย จากนั้น รมว.แรงงาน และคณะ ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยจำนวน 500 ชุด ณ โรงเรียนบึงงามพัฒนา ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ จากรายงานของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยข้อมูลของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 5 ก.ย.62 พบว่า จังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่ได้รับผลกระทบใน 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เสลภูมิ เมืองสรวง โพนทอง ธวัชบุรี โพธิ์ชัย จังหาร และทุ่งเขาหลวงรวม 85 ตำบล 1,071 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 63,542 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 319,962.25 ไร่ แยกเป็นข้าว 312,962.25 ไร่ พืชไร่ 4,750 ไร่ และพืชสวน 2,250 ไร่ ที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบ 543 หลัง โรงเรียน 190 แห่ง มีผู้เสียชีวิต 4 ราย ส่วนการให้ความช่วยเหลือจังหวัด อำเภอ ร่วมกับทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เร่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว 

รมว.แรงงาน ได้กำชับให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง รวมทั้งให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือประชาชน กรณีที่ประชาชนต้องการที่พักพิงให้พิจารณาพื้นที่หอพักของหน่วยงานเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และภายหลังน้ำลดให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องมือด้านการเกษตร รวมถึงยานพาหนะ เพื่อจัดทีมช่างให้บริการซ่อมแซม และอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ทั้งนี้ สถานประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ ‘โพดุล’ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมงอีกทั้งยังมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานออกบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจและตั้งจุดบริการเช็ค ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน รถจักรยานยนต์ และเครี่องยนต์เล็ก