+eastern-newsLocal-news

สระแก้ว มอบบ้านให้ผู้ยากไร้เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

        เมื่อวันที่ 27 ส.ค.62 เวลา 15.00 น. นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผวจ.สระ แก้ว/ผอ.รมน.จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการ “กาชาดร่วมใจ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้จังหวัดสระเเก้ว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้กับ นางรุ่งนภา สีทา อายุ 51 ปี โดยมี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ก.(ท.) ปลัดจังหวัดสระเเก้ว เหล่ากาชาดจังหวัดสระเเก้ว หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เเละประชาชน ร่วมพิธี ณ บ้านเลขที่ 377 ม.5 ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระเเก้ว จ.สระเเก้ว