+ภาพข่าว

ผู้บริหาร NBT Central ช่อง 11 สทท.จันทบุรี แสดงความยินดี RAMA CHANNEL ได้รางวัล “เณศไอยรา”

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คุณอธิชัย ต้นกันยา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดจันทบุรี NBT Central ช่อง 11 ในโอกาสเข้าหารือเพื่อสานต่อความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับเผยแพร่รายการส่งเสริมสุขภาพ ของสถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล ให้ประชาชนในพื้นที่ภาคกลางได้เข้าถึงเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์มากขึ้น โดยเริ่มออกอากาศสด “รายการ RAMA SQUARE” ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-12.00 น. และ รายการ “ลัดคิวหมอ” ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับสุขภาพ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในเวลา 17.00-18.00 น. ทางช่อง 11 NBT ภาคกลาง (เริ่ม 5 สิงหาคมนี้ เป็นต้นไป) และร่วมแสดงความยินดีแก่สถานีโทรทัศน์ RAMA CHANNEL ในโอกาสได้รับรางวัล PRESS AWARDS 2019 “เณศไอยรา” จากรายการพบหมอรามาฯ และรายการ Rama Square วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล