+ภาพข่าว

มอบเครื่องช่วยหายใจให้ รพ.ศิริราช

วันจันทร์ที่5ส.ค.2562 ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ประธานผู้บริหาร.L.S.JEWELRY GROUP.ได้บริจาคเครื่องให้อากาศผสมอ๊อกซิเจนอัตราการไหลสูง(เครื่องช่วยหายใจ)ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช(มูลค่า 200,000 บาท)โดยมีดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผบ.ตร.และประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)และดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผบ.ตร.และประธานกต.ตร.บก.น.1 – ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม(บุตรชายทั้ง2ท่านของดร.นฤมล)และคณะบุคคลร่วมเดินทางไปบริจาคและร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ เช่น พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผบช.น.,พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผบช.ตชด.,พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1,พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รองผบก.น.1โดยมี นพ.ชุณหเกษม เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการบริจาคต่อไป