วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024
Latest:
-ภาพข่าว

งานคุมประพฤติ 40 ปีมุ่งสู่ Probation 4.0 พร้อมมอบโล่ผู้สนับสนุนภารกิจรัฐ

         นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด “งานคุมประพฤติ 40 ปีมุ่งสู่ Probation 4.0” พร้อมมอบรางวัลเกียรติคุณแก่บุคคลและหน่วยงาน ผู้มีอุปการคุณ และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “งานคุมประพฤติ 40 ปีมุ่งสู่ Probation 4.0 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครคุมประพฤติ ตลอดจนภาครัฐ ภาคเอกชนที่เป็นเครือข่าย เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 700 คน

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมคุมประพฤติให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ตลอดจนเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมในภารกิจของกรมคุมประพฤติ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรกรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ณ ห้องวายุภักดิ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อไม่นานนี้

         ในโอกาสนี้ นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิไมาไม่ขับ ได้รับโล่ สาขาบุคคลที่ให้การสนับสนุนภารกิจกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งตลอดเวลากว่า 23 ปี ที่ทำงานทุ่มเทเพื่อไม่ให้คนเมาออกมาขับรถบนท้องถนน กว่าจะเป็นที่ยอมรับของสังคม มันอยากมาก ต้องใช้เวลานาน ทางมูลนิธิเมาไม่ขับ ยังคงรณรงค์อย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมาแล้วขับ เรื่องหมวกกันน๊อค และจะต้องทำให้คนไทยปลอดภัยบนท้องถนน 100 % ถึงแม้ว่าใครจะหาว่าทางมูลนิธิ เพ้อฝันไปแล้ว เราจะรณรงค์ต่อไป