วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

เลขาฯ คปภ. นำผู้บริหารและพนักงาน ทำกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.

     เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงาน คปภ. ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน สำนักงาน คปภ. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา

ในโอกาสนี้ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นพนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน ซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป

ต่อจากนั้น เลขาธิการ คปภ. และคณะผู้บริหาร สำนักงาน คปภ. ได้ลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้