+ภาพข่าว

เสวนาพิเศษ “อนาคตของบุคลากรกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย”

    สพฉ. เปิดเวทีเสวนาพิเศษ “อนาคตของบุคลากรกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย” เผยผู้ปฏิบัติการรการแพทย์ฉุกเฉินยังขาดแคลน แนะต้องเร่งพัฒนาบุคลากรและกำลังคน ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้มีประสิทธิภาพและทันท่วงที
ในการจัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย” (Conference Program of National EMS Forum 2019 : Next Generation) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้มีการจัดเสวนาพิเศษให้ข้อ “อนาคตของบุคลากรกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย”