+ภาพข่าว

บช.น.ประชุมโบว์ลิ่งการกุศลของเยาวชนสัมพันธ์

            กทม.(8ก.ค.2562) ที่ ห้องประชุมปารุสกวัน1กองบัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ต.ดร.ชัยพร พานิชอัตรา รองผบช.น.เป็นประธานในการประชุมโครงการโบว์ลิ่งการกุศลของเยาวชนสัมพันธ์กองบัญชาการตำรวจนครบาล (super hero boling) เพื่อระดมจัดหาทุนเสริมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเยาวชนในครั้งต่อๆ ไปอย่างยั่งยืนโดยในการจัดประชุมครั้งนี้มีพ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รองผบก.น.1และคณะกรรมการเยาวชนสัมพันธ์ของบช.น.อาทิ ดร.วนิดา บดินทร์ภักดีกุล และ ดร.อรพรรณ สินประสงค์ รองประธานคณะกรรมการเยาวชนสัมพันธ์บช.น.เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้ง”กต.ตร.กทม”และคณะอนุกต.ตร.กทม.แต่ละกองบังคับการของตำรวจนครบาลเข้าร่วมการประชุมพร้อมกันอย่างพร้อมเพรียง