+รอบกรุง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับสถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตำรวจ ยกระดับอาสากู้ภัยไทย

(26 มิถุนายน 2562 ; กรุงเทพฯ) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยนายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ โดย พล.ต.ต.ภวัต ประทีปวิศรุต ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา จัดพิธีเปิดหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ “นิติเวชเบื้องต้นและการรักษาวัตถุพยาน ณ จุดเกิดเหตุ” [เต็มรูปแบบ] แก่อาสาสมัครของมูลนิธิฯ และมูลนิธิพันธมิตรทั่วประเทศ โดยให้ศูนย์ฝึกอบรมของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเป็นศูนย์กลางภาคเอกชน และดำเนินการอบรมโดยวิทยากรหลักจากสถาบันนิติเวชวิทยา เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของอาสาสมัครในการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งในอุบัติเหตุ อุบัติภัย และสาธารณภัย ตามหลักสากล โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงอาสาสมัครกู้ภัยจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่ร่วมโครงการอบรมฯ รุ่นที่ 1 ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวว่า มูลนิธิฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของหลักสูตรดังกล่าวเป็นอันดับต้นๆของหลักสูตรทั้งหมด ที่มูลนิธิฯมีการจัดอบรม อีกทั้งมูลนิธิฯ เป็นหน่วยงานในสังกัด “กลุ่มงานพิเศษ” สนับสนุนงานนิติเวชวิทยา โดยเจ้าหน้าที่ น.เขต (ชุดสีไพร) หนึ่งในทีมบรรเทาสาธารณภัยของมูลนิธิฯ ทำหน้าที่สนับสนุนงานนิติเวชวิทยา โดยตลอดระยะที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตรอยู่เป็นประจำ และในปีนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ควบคู่กับระบบการปฏิบัติการ ด้วยการยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร ซึ่งนับได้ว่าเป็นผู้ไปถึงที่เกิดเหตุอันดับต้นๆ ให้มีองค์ความรู้ มีศักยภาพในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และหน่วยงานภาครัฐ ณ ที่เกิดเหตุ จึงได้ประสานกับสถาบันนิติเวชวิทยา ร่วมกันจัดโครงการอบรมฯ โดยศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดให้เป็นหลักสูตรพื้นฐานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และเป็นศูนย์กลางในการประสานอบรมหลักสูตรนี้แก่มูลนิธิพันธมิตรทั่วประเทศ