+รอบกรุง

3 ประสาน สธ.-มท-ยธ. บูรณาการตรวจเข้มสถานบันเทิง

            กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรมการปกครอง และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ และบูรณาการความร่วมมือตรวจเข้มโรงแรม สถานบริการ ป้องปรามลดอาชญากรรม พร้อมลงพื้นที่เข้าตรวจสถานบันเทิงในย่านซอยรัชดา 


           เมื่อช่วงค่ำวันที่ 14 ก.พ.2562 นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มอบหมายให้นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมเจ้าหน้าที่  ลงพื้นที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองและหน่วยงานภาคี โดยมี นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นประธานมอบนโยบายพร้อมปล่อยแถว เปิดปฏิบัติการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเพศ เน้นคุมเข้มพื้นที่เสี่ยง “โรงแรม-สถานบริการ” ร่วมหลายหน่วยงาน อาทิ กรมการปกครอง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) รวมทั้งกรมควบคุมโรค ในการสุ่มเข้าตรวจโรงแรม สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

         จากนั้น เวลา 23.00 น. กรมควบคุมโรค กรมการปกครอง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ห้วยขวาง ลงพื้นที่เข้าตรวจสถานบันเทิงในย่าน ซอยรัชดา จำนวน 3 ร้าน พบนักเที่ยวชายหญิงจำนวนมากเข้าใช้บริการ เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้หยุดกิจกรรมในร้าน ก่อนจะขอทำการตรวจสอบบัตรประชาชนทุกคน เพื่อบูรณาการทำงานการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยมุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 1.ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เข้าไปใช้ในสถานบริการหรือที่มีลักษณะคล้ายคลึง 2.ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และผู้อยู่ในลักษณะอาการมึนเมา 3.ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ห้วยขวาง ได้ดำเนินการกล่าวโทษความผิดฐานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะแถมสินค้าอื่น ตามมาตรา 30(5) และการเข้าข่ายความผิดฐานมีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา 32 จำนวน 1 ร้าน

         นายแพทย์นิพนธ์ กล่าวว่า กรมควบคุมโรค จำเป็นต้องประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันภัยสังคม ลดความรุนแรงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในเทศกาลวันวาเลนไทน์ รวมถึงเป็นการช่วยยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เพื่อปกป้องคุ้มครอง และดูแลสุขภาพตนเอง ที่เข้าไปในสถานบริการที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งถือว่าเป็นดำเนินงานเพื่อการปฏิรูปการทำงานร่วมกันและเป็นการจัดระเบียบสังคมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 (ศอ.กต.) ต่อไป