+ภาพข่าวรอบกรุง

กทม.เปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ร.10

          นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธร ร่วมงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการแพทย์ เป็นแกนหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ภายในงานได้มีการให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุและรับบริจาคโลหิต กระตุ้นในเกิดการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา (อาคารสภา) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา