วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

ร่วมยินดีครบรอบ 121 ปี รพ.กลาง

            วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธร ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี งานวันครบรอบ 121 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลกลาง “Next Gen Next Step” โดยมี นพ.สมชาย จึงมีโชค ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมมอบของที่ระลึกแก่ ผู้มีอุปการคุณ มอบโล่แก่ข้าราชการ และลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2562 มอบรางวัลประกวดนวัตกรรม มอบทุนบุตรข้าราชการและลูกจ้าง และการแสดงนิทรรศการผ่าตัดลำไส้ผ่านกล้อง ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง พร้อมพิธีเปิดห้องตรวจผู้ป่วยนอกบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า