วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
+CentralLocal-news

คปภ. เร่งติดตามการจ่ายสินไหมประกัน เหยื่อกระบะชนซ้ำดับ6 ศพ เจ็บ 7 ราย

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีรถกระบะหมายเลขทะเบียน บต 8191 อ่างทอง เฉี่ยวชนรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมจำนวน 7 คัน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 บนถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 6 รายและบาดเจ็บ 7 รายนั้น เบื้องต้นตนได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ บูรณาการร่วมกับสำนักงาน คปภ. ภาค 2 (นครสวรรค์) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดอ่างทอง ติดตามและรายงานความเสียหายอย่างเร่งด่วนผ่าน Platform การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และให้ประสานความร่วมมือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้เสียชีวิตทั้ง 6 ราย และผู้บาดเจ็บ 7 ราย ได้มีการทำประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุประเภทอื่นๆไว้ด้วยหรือไม่ เพื่อใช้ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากสำนักงาน คปภ. จังหวัดอ่างทอง ว่า รถกระบะหมายเลขทะเบียน บต 8191 อ่างทอง ได้ทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไว้กับบริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ C61074P-000302 เริ่มคุ้มครองวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัย กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร จำนวน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีความเสียหาย ต่อร่างกายหรืออนามัย จำนวน 80,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ในจะได้รับค่าชดเชยรายวัน จำนวน 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน นอกจากนี้ ยังตรวจสอบพบว่ารถกระบะคันดังกล่าวได้ทำประกันภัยรถภาคสมัครใจ ประเภท 1 ไว้กับ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ M61SPP-01224 เริ่มคุ้มครองวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 โดยให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. จำนวน 300,000 บาทต่อคน รวมแล้วไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อครั้ง) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน จำนวน 600,000บาทต่อครั้ง กรณีเกิดความเสียหายต่อรถยนต์ จำนวน 290,000 บาทต่อครั้ง กรณีรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ จำนวน 290,000 บาทต่อครั้ง สำหรับความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย (ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล) กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ผู้ขับขี่ 1 คน จำนวน 100,000 บาท ผู้โดยสาร 2 คน จำนวน 100,000 บาทต่อคน ค่ารักษาพยาบาลคนๆละ 50,000 บาทต่อคน การประกันตัว ผู้ขับขี่ 200,000 บาทต่อครั้ง
ในส่วนของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากการเฉี่ยวชนของรถกระบะคันดังกล่าว ประกอบด้วย รถยนต์เก๋งหมายเลขทะเบียน ศง 3137 กรุงเทพมหานคร ทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไว้กับ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ NCMI 9002172879 เริ่มคุ้มครองวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบข้อมูลการทำประกันภัยรถภาคสมัครใจ รถกระบะหมายเลขทะเบียน บต 2729 อ่างทอง ทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไว้กับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 9813953925610911 เริ่มคุ้มครองวันที่ 11 กันยายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 11 กันยายน 2562 ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบข้อมูลทำประกันภัยรถภาคสมัครใจ รถยนต์หมายเลขทะเบียน 4 กง 5574 กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบข้อมูลการจัดทำประกันภัย รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 3610 อ่างทอง ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบข้อมูลการจัดทำประกันภัย รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1 กฆ 5230 อ่างทอง ตรวจสอบเบื้องต้นไม่ได้จัดทำประกันภัย และรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1กข 1808 อ่างทอง ได้ทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไว้กับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 8115061278748720 เริ่มคุ้มครองวันที่ 6 กันยายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 6 กันยายน 2562
สำหรับ การจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต 6 ราย และผู้บาดเจ็บ 7 ราย นั้น จากการติดตามอย่างใกล้ชิดทราบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง 6 ราย เป็นคนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้ติดต่อ กับโรงพยาบาลอ่างทอง เพื่อนำศพของผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดโล่ห์ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง และวัดไผ่แหลม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งสำนักงาน คปภ. จังหวัดอ่างทอง ได้อำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตดังกล่าวอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ได้รับรายงานจากบริษัทประกันภัยว่าได้มีการติดต่อกับทายาทของผู้เสียชีวิต ทั้ง 6 รายแล้ว และจะเร่งดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยโดยด่วนต่อไป ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดทำเอกสารประกอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ในส่วนของผู้บาดเจ็บ 7 ราย ที่ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลอ่างทอง ยังคงพักรักษาตัว 3 ราย อีก 4 รายกลับบ้านแล้ว โดยสำนักงาน คปภ. จังหวัดอ่างทอง ได้แจ้งสิทธิค่ารักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยตาม พ.ร.บ. ให้กับผู้บาดเจ็บและโรงพยาบาลได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะได้ติดตามให้มีการจ่ายตามสิทธิดังกล่าวต่อไป