-Local-newsnorthern-news

ชาวอ.นาน้อย ร่วมทำบุญ-กิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล ในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอนาน้อย พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอนาน้อย จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้านอำเภอนาน้อย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคมในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 515 คน

จากนั้น เวลา 11.30 น.นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลฯ โดยปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน พร้อมด้วย นายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอนาน้อย นางนงนภัส คงเมือง นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาน้อย จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอนาน้อย ณ สวนสาธารณะฝายใหม่ ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 375 คน.