+ภาพข่าว

คร.มอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ที่สถาบันบำราศนราดูร เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 กรมควบคุมโรคจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

ในโอกาสนี้ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค นำของอุปโภค บริโภค มอบให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่กำลังรักษาในสถาบันบำราศนราดูร พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19).