วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
-eastern-newsLocal-newsประชาสัมพันธ์

สสก.3 ระยอง จับมือเกษตร 9 จว.ตอ.ชวนเที่ยว “งานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก&งานFarm@Home”

          นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด ทั้ง 9 จังหวัด พื้นที่ภาคตะวันออก จัด งานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี 2562 และงาน Farm @ Home ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าโฮมโปร ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

            ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรแบบตลาดนำการผลิต โดยพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีแนวคิดเชิงธุรกิจมุ่งเน้นการผลิตเชิงคุณภาพ พัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ และเพิ่มโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตรคุณภาพ พร้อมส่งเสริมและพัฒนาด้านการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ภายใต้การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฎิบัติใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น และเพื่อเป็นการเพยแพร่ผลการดำเนินงานและการเปิดโอกาสให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้เข้าถึงผลผลิตและสินค้าแปรรูปเกษตรจากเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกทั้ง 9 จังหวัด ทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองจึงร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 9 จังหวัดจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี 2562 และงาน Farm @ Home ขึ้น  ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจมากมาย นับตั้งแต่การแสดงผลงานผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ภาคตะวันออก รวมถึงการแข่งขันการจัดกระเช้าผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

                “มีการจัดแข่งขันสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมในการแปรรูปอาหารของวิสาหกิจชุมชน พร้อมทั้งการเสวนา ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ยังมีการประกวดผลไม้ ได้แก่ ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ทุเรียนพันธุ์ชะนี มังคุดผิวมัน มังคุดผิวลาย เงาะโรงเรียน สับปะรดปัตตาเวีย และขนุนทองประเสริฐ อีกทั้งผู้มาร่วมงานจะสามารถเลือซื้อผลไม้คุณภาพจากทั้ง 9 จังหวัดของภาคตะวันออกและผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก รวมถึงเพลิดเพลินกับกิจกรรมดนตรี และการแสดงบนเวทีตลอดระยะเวลาการจัดงาน” นายชาตรี บุญนาค กล่าว

            นอกจากนี้ นายชาตรี ยังกล่าวถึงเป้าหมายอีกประการของการจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีพลังในการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของการรวมกลุ่มสามารถพึ่งพาตนเอง มีความมั่นคงทางอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดี อีกทั้งจัดแสดงผลงานเด่นของจังหวัดในภาคตะวันออก พร้อมแสดงศักยภาพการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสถาบันเกษตรกรในภาคตะวันออกให้เป็นที่รู้จักของผู้คนอย่างแพร่หลายอีกด้วย