วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
+ภาพข่าวรอบกรุง

ป่อเต็กตึ๊งและภาคีลงนามความร่วมมือ สวธ.ด้านมารยาทไทย

          เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2562  นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานด้านมารยาทไทย แนวปฏิบัติในสังคมไทย และภาษาไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นำโดย นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรม รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มร.ซัง โด ลี กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) และนายบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลช่อง MONO 29 ร่วมลงนาม โดยมีนายสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ, จารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ, นายธฤต โอภาสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ และนายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธี ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ