วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
ภาพข่าว

แนะแนว “หลักสูตรวิศวกรรมการเงิน”

           ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.) และ รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน กรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมการเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมจัดกิจกรรมโอเพ่นเฮ้าส์ แนะแนวทางการศึกษาต่อของหลักสูตรวิศวกรรมการเงินนานาชาติ หนึ่งเดียวของไทย จากความร่วมมือสองสถาบัน พร้อมกิจกรรม เสวนาการพัฒนาตลาดทุนไทยผ่านวิศวกรการเงิน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อไม่นานนี้