วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
eastern-newsLocal-newsภาพข่าว

ผู้ว่าชลฯ มอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชุด

ชลบุรี( 15 สิงหาคม 2564) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบถุงยังชีพ และหน้ากากอนามัย เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนกลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด- 19 ในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี โดยมีนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดชลบุรี นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ร่วมให้การตอนรับ

สำหรับสิ่งของที่นำมามอบให้กับประชาชาชนในครั้งนี้ได้รับการบริจาคโดย พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 และคุณกุลวดี ศิริภัทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา และในนามกต.ตม.บก.ตม.3, บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยถุงยังชีพ 1,000 ชุด และหน้ากากอนามัย 7,000 ชิ้น เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี ทั้งนี้มีตัวแทนผู้รับมอบประกอบด้วย กำนัน 16 ตำบล และ 3 เทศบาล คือเทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลบ้านสวน และเทศบาลแสนสุข

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันจำนวนมาก และส่งผลกระทบให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ดังนั้นการสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้รับการดูแลเบื้องต้นเพื่อให้ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้ รวมถึงสามารถดำรงชีวิตในสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ จึงถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องเร่งดำเนินการ และขอขอบคุณผู้บริจาคสิ่งของในครั้งนี้ทุกท่าน โดยทั้งหมดที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ทางจังหวัดจะนำไปมอบให้แก่ประชาชนในเพื่อที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับประชาชนและพื้นที่ทุกพื้นที่ต่อไป
ปริญญา/ข่าว/ภาพ