วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
PR Newsภาพข่าว

คาราวานสานสัมพันธ์ไทย-จีน

            เมื่อเช้าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ นางสาวนิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ร่วมเปิดงานและปล่อยขบวนคาราวานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ณ นครคุนหมิง โดยมีผู้บริหาร ททท. ผู้ประกอบการ และคณะสื่อมวลชนร่วมเดินทางด้วย

            กิจกรรมคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-จีน ณ มณฑลยูนนานและมณฑลกุ้ยโจว (คุนหมิง-กุ้ยหยาง-เจิ้นหยวน-ซีเจียง-ขายหลี่-คุนหมิง) สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน  โดยนำผู้ประกอบการไทยและสื่อมวลชนไทยร่วมเดินทางทำข่าว และร่วมพูดคุยถึงแนวทางการทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวร่วมกับผู้ประกอบการ เยี่ยมชมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เมืองรองของเมืองต่างๆ อาทิ เขตปกครองตนเองเฉียนตงหนาน เมืองขายหลี่ ซึ่งเป็นเขตท่องเที่ยวใหม่ที่ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดให้เป็นชุมชนต้นแบบที่มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาลไทยที่มุ่งเน้นให้ชุมชนมีการจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตนเองจนสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมและพักผ่อนได้  นับว่าได้ทั้งการสานสัมพันธ์ ได้การเรียนรู้แลกเปลื่ยนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืนของทั้ง 2 ประเทศได้อย่างดียิ่ง

#คาราวานสานสัมพันธ์ไทยจีน2019 #สินค้าท่องเที่ยว #TourismProduct