ภาพข่าว

รับรางวัลเกียรติคุณ

            เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.รับรางวัลเกียรติคุณ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” Best Practice Awards 2019 จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส พร้อมเป็นตัวแทนของผู้เข้ารับรางวัลฯกล่าวขอบคุณ และปฏิญาณตนมุ่งมั่นทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร♦