-LIFESTYLEtravel

ชวนชม“พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์” แหล่งเรียนรู้ปวศ.เงินตรา&วิวัฒนาการของเหรียญ

เนื่องด้วย กรมธนารักษ์ ได้จัดสร้าง “พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์” ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์เงินตราและวิวัฒนาการของเหรียญต่างๆ ภายใต้แนวความคิด “วิถีแห่งเงินตรา สินล้ำค่าของแผ่นดิน” โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ (ข้างวัดชนะสงคราม)

“พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์” ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามและทันสมัยแห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน ที่จัดแสดงเงินตราโบราณ เหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก อันทรงคุณค่าของประเทศไทย โดยเฉพาะจัดแสดงเหรียญที่กรมธนารักษ์จัดสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งถือเป็นยุคทองของเหรียญไทย มีการผลิตเหรียญรวมกว่า 208 วาระ มากที่สุดในประวัติศาสตร์การผลิตเหรียญของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงเหรียญนานาชาติ เหรียญที่หาชมได้ยาก โดยมีจุดเด่น คือ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการจัดแสดง เช่น เทคโนโลยีแอนิเมชันสี่มิติ เป็นต้น รวมถึงการใช้แนวคิดแบบอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ซึ่งเป็นการออกแบบพิพิธภัณฑ์ให้สามารถรองรับผู้เข้าชมได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย

#พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ #กรมธนารักษ์ #กระทรวงการคลัง