วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-รอบกรุง

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์จับมือกรมทรัพย์สินทางปัญญารณรงค์ Let’s Get Right สินค้าไทยถูกใจ ถูกต้อง ถูกกฎหมาย

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน “Let’s Get Right สินค้าไทยถูกใจ ถูกต้อง ถูกกฎหมาย” รณรงค์สร้างความเข้าใจปลูกจิตสำนึกเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป โดยภายในงาน นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประธานในพิธี รวมถึง ผู้แทนจากประเทศคู่ค้า สถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร และ ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ก่อนชม การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดยกรบ และเข้าสู่พิธีเปิดงานร่วมกันอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณ ลานเซ็นเตอร์ ฮอลล์ ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

ไฮไลต์ภายในงาน “Let’s Get Right สินค้าไทยถูกใจ ถูกต้อง ถูกกฎหมาย” ประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อ “ผลกระทบจากการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา” โดย นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ พ.ต.อ.วีระพงษ์ หอมหวล ผู้กำกับการกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ นางสาวโชติกา อรินทร์ชัย นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ กรมศุลกากร

จากนั้นคณะผู้บริหารและทีมนักแสดงโขนได้ร่วมเดินรณรงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ค้า ผู้ประกอบการ และประชาชน เกี่ยวกับการคุ้มครองและเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั่วทั้งบริเวณชั้น G และ ลานสกายวอล์ก ชั้น 2 ของศูนย์การค้าฯ โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการ ประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการทั้งในด้านการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ควบคู่ไปกับการป้องปราบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครอบคลุม ทั้งในย่านการค้าและตลาดออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยในการจัดงาน “Let’s Get Right สินค้าไทยถูกใจ ถูกต้อง ถูกกฎหมาย” ได้เล็งเห็นว่าการสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ค้า ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและประชาชน ให้เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นับเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะส่งเสรริมการคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำมาสู่ภาพลักษณ์ที่ดี ในสายตาของประเทศคู่ค้า นักลงทุน ส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนในประเทศ และปกป้องประชาชนจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ได้มาตรฐานอีกด้วย

ด้าน นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความร่วมมือในการจัดงานว่า เป็นประจำในทุกๆ ปีที่ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้ร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และเปิดพื้นที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ในเรื่องการสร้างแบรนด์ และการตระหนักรู้ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมหาแนวทางในการพัฒนาสินค้าให้กับผู้ประกอบการ จนสามารถทำแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้ ปัจจุบันมีร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ประเภทสินค้าเคสโทรศัพท์มือถือ ของฝากที่ระลึก และกระเป๋าแฟชั่น ได้พัฒนาสินค้าในแบรนด์ของตัวเอง มีเอกลักษณ์ เป็นที่นิยมต้องการของชาวต่างชาติ สามารถส่งออกจำหน่ายต่างประเทศในตะวันออกกลางและยุโรปได้ เป็นตัวอย่างที่ดีสะท้อนให้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่จำหน่ายได้เท่านั้น แต่สินค้าที่ถูกพัฒนาอย่างใส่ใจ มีคุณภาพและเอกลักษณ์ของตัวเองก็สามารถเติบโตตลาดได้ดีเช่นกัน.

#เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ #MBKCENTER #กระทรวงพาณิชย์ #กรมทรัพย์สินทางปัญญา #Let’sGetRight # #สินค้าไทยถูกใจถูกต้องถูกกฏหมาย