วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-Healthy

ออกพรรษาแล้วยังต้องระวังยุง ปีนี้ป่วยไข้เลือดออกแตะแสนคน แนวโน้มเพิ่มขึ้น เหตุฝนยังตก-น้ำท่วมขัง

           นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าจากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ 1 มกราคม – 7 ตุลาคม 2562  มีผู้ป่วยสะสม 98,741 ราย เสียชีวิต 106 ราย กลุ่มอายุ 15-24 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด ร้อยละ 24.9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราป่วยสูงสุด  ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรกคือ อุบลราชธานี เชียงราย จันทบุรี ระยอง และนครราชสีมา  นอกจากนี้ ข้อมูลยังพบว่าโรคไข้เลือดออกเริ่มพบแนวโน้มผู้ป่วยมากขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงปัจจุบัน และสูงสุดในเดือนกรกฎาคม

                “การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าช่วงนี้จะพบผู้ป่วยโรคที่มียุงลายเป็นพาหะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก เนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะและวัสดุต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้ ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงที่ประชาชนมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น ออกพรรษา ทอดกฐิน จึงควรมีการเตรียมตัวเพื่อป้องกันยุงกัดระหว่างทำกิจกรรม

            นายแพทย์สุวรรณชัย  แนะนำด้วยว่า กรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนร่วมทำกิจกรรมมากๆ เช่น วัด และโรงเรียน ควรจะมีการทำกิจกรรม Big cleaning day เก็บเศษขยะ ดูแลภาชนะที่ไม่ใช้แล้ว ไม่ให้มีน้ำขัง หมั่นขัดทำความสะอาดภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำทุกสัปดาห์ เนื่องจากไข่ยุงลายจะติดแน่นกับขอบผิวของภาชนะเหนือระดับเล็กน้อย และสามารถทนอยู่ได้นานเมื่อมีฝนตกหรือน้ำท่วมขัง ก็สามารถฟักเป็นตัวอ่อนได้ในเวลารวดเร็ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงตัวแก่

            นอกจากนี้ ควรป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยทายากันยุง นอนในมุ้งแม้เป็นช่วงเวลากลางวัน และหากมีอาการไข้สูง เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน หน้าแดง ปวดศีรษะ มีรอยจ้ำเลือดสีแดงตามลำตัว แขน ขา หรือสงสัยว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ให้รีบพบแพทย์ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”