-ประชาสัมพันธ์

เชิญสัมผัสความยิ่งใหญ่ “กองทัพ ทหารดินเผา จิ๋นซีฮ่องเต้” @พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

          ครั้งแรกที่คนไทยจะได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ ในนิทรรศการพิเศษ “จิ๋นซี ฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา” ชมหุ่นทหาร รถม้า และโบราณวัตถุ อนุสรณ์แห่งความเป็นอมตะอายุกว่า 2,700 ปี จำนวน 133 ชิ้น

         เปิดให้ชม 16 ก.ย. – 15 ธ.ค. 62 เวลา 09.00- 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ