วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-Healthy

หมอรามาฯ แนะวิธีสังเกต 5 พฤติกรรมเด็กติดเกม&ทางแก้ไข

            ปัญหาเด็กติดเกม วิธีสังเกต พฤติกรรมติดเกม 1.เริ่มตัดขาดจากโลกภายนอก 2.เสียการเรียนการงาน ความสัมพันธ์ 3.กินและนอนไม่เป็นเวลา 4.มีอาการโกรธ เมื่อจำกัดเวลา และห้ามเล่นเกม และ 5.เด็กมีความต้องการมากขึ้น ห่วงเล่นเกม ชอบต่อรองการเล่น

           วิธีแก้ปัญหาเด็กติดเกม

            1.พ่อแม่ปรับทัศนคติว่าเกมมีทั้งผลดีและผลเสีย 2.หากิจกรรมทำกับลูกเสมอ 3.เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูก 4.อย่าให้มือถือเป็นพี่เลี้ยงลูก และ 5.ควรตั้งกติกา กำหนดเวลา และช่วยให้ลูกทำตาม กติกาอย่างจริงจัง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก RAMA CHANNEL

อ. พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล https://med.mahidol.ac.th/infographics