วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-ประชาสัมพันธ์

ถุงขวดหลอดพลาสติกไม่ใช้แล้วอย่าเพิ่งทิ้ง! มจธ.ขอรับบริจาค


         ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอรับบริจาคถุง ขวด และหลอดพลาสติกเหลือใช้ที่ไม่ปนเปื้อนเศษอาหารหรือสารเคมี เพื่อนำไปใช้ในการรีไซเคิลเป็นบล็อกปูถนน ใน โครงการบล็อกปูถนนรีไซเคิล ของภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในความดูแลของ ผศ. ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ ได้ใน งาน CONCRETE ASIA 2019 งานแสดงสินค้าและการประชุมด้านคอนกรีต ที่ได้เรียนเชิญ ผศ. ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ มาแบ่งปันเรื่องราวของโครงการบล็อกปูถนนรีไซเคิล ในวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ เวทีกลาง อาคาร 10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ผู้ที่สนใจรับฟังสามารถลงทะเบียนหน้างาน CONCRETE ASIA 2019 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับการรับบริจากถุง ขวด และหลอดพลาสติก สามารถบริจาคได้ที่บูธเลขที่ L14 ตั้งแต่วันที่ 5 – 7 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ขอความร่วมมือผู้เข้างานทุกท่านแต่งกายสุภาพและไม่สวมรองเท้าแตะ