วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024
Latest:
-Local-newsnorthern-news

พิษณุโลก เร่งระบายผลผลิตมังคุด กว่า 3 ตัน ช่วยเกษตรกรภาคใต้

           พิษณุโลก (8 ส.ค.62) นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย เปิดช่องทางการสั่งซื้อและจำหน่ายผลผลิตมังคุด (Mangosteen) ราชินีแห่งผลไม้จากจังหวัดยะลา เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเร่งระบายผลผลิตและช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหามังคุดล้นตลาด ถูกกดดันราคาทำให้เกณฑ์การรับซื้อไม่เป็นธรรม ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

        นายสมศักดิ์ แสนศิริ กล่าวว่า โดยสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย ได้ประสานงานความร่วมมือผ่านเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดยะลา สั่งผลไม้สดใหม่จากจากสวนของเกษตรกรภาคใต้โดยตรง เพื่อนำมาจัดจำหน่าย โดยคัดสรรผลผลิตมังคุดคุณภาพ เกรด A กว่า 3,000 กิโลกรัม นำมาจำหน่ายในล็อตแรกให้แก่เครือข่ายสหกรณ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป จำหน่ายในราคาย่อมเยา 3 กิโลกรัม 100 บาท

          นอกจากนี้ ยังมีผลผลิตทุเรียนหมอนทอง เกรดพรีเมียม จำหน่ายให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ จำนวน 100 ลูก ราคากิโลกรัมละ 130 บาท สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อหรือสั่งจองเพิ่มเติม เพื่อช่วยกันอุดหนุนผลไม้คุณภาพจากทางภาคใต้ ได้ที่คุณกัญญา งามสงวน ผู้จัดการสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. 0-5525-9581 ฿_฿