วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-รอบกรุง

5-8ส.ค.นี้เช็คให้ชัวร์ก่อนมาทางเรือ..มีฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราชลมารค

          สำหรับการฝึกซ้อมในวันที่ 5-8 สิงหาคม 2562 กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ จัดให้มีการฝึกซ้อมในแม่น้ำเจ้าพระยาเต็มรูปแบบครบ 52 ลำเป็นครั้งแรก ยกเว้นเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ซึ่งจะใช้เรือชนิดอื่นทำหน้าที่ซ้อมแทนไปก่อน โดยจะนำเรือรูปสัตว์ คือ เรืออสุรวายุภักษ์ เรืออสุรปักษี เรือกระบี่ปราบเมืองมาร เรือกระบี่ราญรอนราพณ์ เรือพาลีรั้งทวีป เรือสุครีพครองเมือง เรือครุฑเหินเห็จ และเรือครุฑเตร็จไตรจักร พร้อมเรือคู่ชัก คือ เรือเอกไชยเหินหาวและเอกไชยหลาวทอง ร่วมในการซ้อม ทั้งขยายเส้นทางการฝึกจากสะพานกรุงธนบุรีไปยังสะพานพระปิ่นเกล้า ซึ่งประชาชนสามารถชมได้ในสองฟากฝั่ง
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการเฉพาะคราว ด้วยกองทัพเรือ จะดำเนินการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเตรียมการจัดขบวนเรือพระราชพิธี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบไปด้วยเรือรูปสัตว์ เรือทองขวางฟ้า เรือทองบ้าบิ่น เรือตำรวจ เรืออีเหลือง เรือแตงโม เรือแซง และเรือดั้ง ระหว่างวันที่ 23 – 26 ก.ค.62 และระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึง ปากคลองบางกอกน้อย
กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยและการเดินทางทางน้ำ อาศัยอำนาจตามาตรา 52 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 11) จึงประกาศกำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการเฉพาะคราว ดังนี้

1.พื้นที่ควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. และระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 15.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ด้านทิศเหนือ สะพานกรุงธนบุรี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ด้านทิศใต้ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

2.การควบคุมการจราจรทางน้ำ
– ให้เรือทุกลำที่แล่นผ่านพื้นที่ตามข้อ 1 ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษ เดินเรืออย่างช้าและเบาเพื่อไม่ให้คลื่นกระทบต่อการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายขบวนเรือพระราชพิธี
– ให้เรือทุกลำหลีกทางให้กับขบวนเรือ ห้ามสวนหรือแซงขบวนเรือโดยเด็ดขาด และสำหรับเรือโดยสารข้ามฟากให้หยุดเดินเรือชั่วคราว รอจนกว่าขบวนเรือผ่านหรือรอฟังคำสั่งจากเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้เดินเรือได้ตามปกติ

3.คำเตือน ผู้ควบคุมเรือลำใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ มีความผิดระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท และให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกิน 6 เดือน