วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
-LIFESTYLE

SACICT เอาใจคนชอบงานหัตถศิลป์ จับมือ4ห้างชั้นนำ จัดงาน “SACICT Craft Fair 2019”

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT นำผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ไทยร่วมสมัย จากสมาชิก SACICT ทั่วประเทศไทย ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมือง ในงาน “SACICT Craft Fair 2019” มุ่งกระตุ้นให้เกิดการอุดหนุนผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ไทย จัดต่อเนื่อง 4 ครั้ง ในศูนย์การค้าชั้นนำ 4 แห่งของไทย

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า งาน SACICT Craft Fair 2019 จัดขึ้นเพื่อแสดงและจำหน่ายงานศิลปหัตถกรรมร่วมสมัย  รวมถึงเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีการพัฒนาต่อยอดด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เป็นผลงานของ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม นักสร้างสรรค์ สมาชิกของ SACICT และผู้ผลิตงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น โดยมุ่งเน้นคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถสอดคล้อง กับไลฟ์สไตล์ของผู้คนในปัจจุบัน สอดคล้องกับกลยุทธ์ หัตถศิลป์ของชีวิตปัจจุบัน หรือ “Today Life’s Crafts”

นางอัมพวัน กล่าวว่า ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ และผู้คนที่สนใจในงานศิลปหัตถกรรมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของผู้ผลิตและผู้บริโภคที่นิยมนำงานหัตถกรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน   SACICT จึงมองเห็นโอกาสเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้สมาชิกและเปิดโอกาสให้กลุ่มครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรมได้พบปะกับกลุ่มผู้ซื้อที่ชื่นชอบในผลงาน  ทั้งยังเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่รักและชื่นชอบงานคราฟต์ได้ชื่นชมกับผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ มีความสร้างสรรค์ ได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น  โดยเลือกจัดงาน ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ จำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 จัดขึ้น ณ Grand Hall ชั้น1-The Mall บางแค ระหว่างวันที่ 12-16 ก.ค.2562  ครั้งที่ 2 จัดขึ้น ณ Grand Hall ชั้น 1-The Mall โคราช ระหว่างวันที่ 25-29 ก.ค. 2562 ครั้งที่ 3 จัดขึ้น ณ เจริญนครฮอลล์ ชั้น M – ICONSIAM ระหว่าง วันที่ 14-18 ส.ค. 2562  และ ครั้งที่ 4 จัดขึ้น ณ Event Hall ชั้น 1- The Mall ท่าพระ ระหว่างวันที่ 22-26 ส.ค. 2562

ผู้อำนวยการ SACICT กล่าวเสริมว่า หัวใจสำคัญของการจัดงาน SACICT Craft Fair 2019 คือ การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงงานศิลปหัตถกรรมไปยังสาธารณชน ได้เกิดความสะดวกรวดเร็วและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการสร้างการรับรู้และความตระหนักในคุณค่าและภูมิปัญญางานหัตถศิลป์ เกิดการสนับสนุนบริโภคนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกันกลุ่มครูฯและทายาทฯ รวมทั้งสมาชิกของ SACICT ได้เกิดการพัฒนาตนเอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาด เพิ่มโอกาสทางการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ ทั้งยังเกิดมุมมองใหม่ๆในการทำงานศิลปหัตถกรรม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับแรงบันดาลใจใหม่ ๆ จากกลุ่มผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม และสุดท้ายแน่นอนว่ารายได้จากการจำหน่ายภายในงาน ยังถูกกระจายไปยังชาวบ้านและชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความแข็งแกร่ง เป็นการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืน โดยคาดหวังยอดจำหน่าย จากการจัดงาน 4 ครั้ง กว่า 50 ล้านบาท

ภายในงาน SACICT ได้มีการคัดสรรผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ไทยหลากหลายประเภท อาทิ งานผ้า เครื่องจักสาน เครื่องประดับ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องหนัง เครื่องใช้ของตกแต่งบ้าน นำมาจัดแสดงและจัดจำหน่าย กว่า 50 ร้าน ซึ่งแต่ละร้านล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมสมัยและนำไปใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นงานที่สามารถตอบโจทย์ สำหรับคนที่มองหางานคราฟต์ที่มีดีไซน์ มีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บางชิ้นก็เป็นผลงานการสร้างสรรค์โดยฝีมือชั้นครูอีกด้วย นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมความบันเทิงจากศิลปินนักแสดงที่จะมาสร้างความสุขให้แก่ผู้เข้าชมงานอีกด้วย

SACICT ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสนับสนุนงานหัตถศิลป์ หรือ งานคราฟต์ ที่งาน “SACICT Craft Fair 2019” ซึ่งครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2562 ณ Grand Hall ชั้น 1 The Mall บางแค สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1289 หรือ facebook.com/sacict